Darmowe podręczniki

W roku szkolnym 2018/19 wszyscy uczniowie otrzymają z biblioteki szkolnej darmowe podręczniki. W związku z tym, przypomina się, że podręczniki są własnością Szkoły i stanowią część księgozbioru biblioteki szkolnej.

Uczniowie zobowiązani są

do dbania o podręcznik:

 

  • podręczniki należy obłożyć (NIE można używać okładek samoprzylepnych!)
  • nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, kolorować
  • uczeń chroni podręcznik przed zniszczeniem lub utratą
  • jedzenie i picie noszone jest w innej przegródce tornistra, niż podręcznik.

Uczeń wypożyczający podręcznik zobowiązuje się do zwrócenia go w dobrym stanie. Oceny stanu dokonuje bibliotekarz, wspólnie z wychowawcą lub dyrektorem szkoły. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w naszej Szkole, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i książki. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, które przeznaczone jest na trzy lata nauki dla kolejnych uczniów.