Słodziaki

GANG SŁODZIAKÓW– czytaj codziennie!

Czytaj codziennie minimum 10 minut przez 21 dni i zbieraj podpisy rodziców. Za każdy podpis rodzica potwierdzający spędzenie tego czasu z książką, nauczyciel bibliotekarz przyzna nagrodę – naklejkę ze Słodziakiem! Uczeń, który zbierze komplet naklejek i wykona pracę plastyczną do książki „Gang Słodziaków” weźmie udział w konkursie.

W konkursie biorą udział klasy II i III. Uczeń wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką na kartce o formacie max. A3 obrazującą przygody Słodziaków. Komisja powołana przez bibliotekarza, przyzna nagrodę za I, II i III miejsce. Przy składaniu pracy plastycznej należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą oraz kartkę z kompletem naklejek przyznawanych przez bibliotekarza. Termin składania prac to 24 października 2018 r. Życzę dobrej zabawy! Gabriela Swoboda