Nagrodzeni w konkursie "1,2,3 - Polska!"

19 listopada 2018 r. Marta Kacprzak, Jakub Kwaśnica, Nikodem Zychma i Paweł Mruzek uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej wojewódzki konkurs "1,2,3 - Polska!" na spot promujący wartości patriotyczne.Gala odbyła się w katowickiej siedzibie śląskiego oddziału IPN-u. Konkurs zorganizowany został przez Śląskiego Kuratora Oświaty w "Roku dla Niepodległej". Uczniowie zostali finalistami konkursu, zaś nagrody i dyplomy wręczyła im Ślaska Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer. Najważniejsze, konkurs zostaje wpisany na świadectwo ukończenia szkoły i daje punkty premiujące w rekrutacji do szkół średnich.