SKO

W naszej szkole rusza Szkolna Kasa Oszczędności! SKO PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej, dedykowany uczniom w wieku 5- 13 lat. SKO zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów, ucząc gospodarności, wytrwałości i zaradności.

Jak przystąpić do SKO?
a) zgłosić chęć przystąpienia u opiekuna SKO w szkole,
b) wypełnić otrzymane oświadczenie/zgodę (wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie),
c) resztą formalności zajmuje się opiekun SKO w szkole, który przekazuje oświadczenia do banku, a po otrzymaniu informacji zwrotnej powiadamia ucznia oraz rodzica o założeniu konta, przekazuje dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące zasad oszczędzania,
d) uczeń będący członkiem SKO otrzymuje numer klienta, hasło do pierwszego logowania w serwisie www.sko.pkobp.pl, książeczkę oraz legitymację SKO,
e) wpłat można dokonywać u opiekuna SKO lub rodziców (przelewy internetowe).

SKO Konto dla Ucznia jest:
a) bezpłatne- założenie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami
b) bezpieczne- możliwość wypłaty z konta jedynie przez rodziców,
c) oprocentowane- (2,5 % w skali roku, tygodniowa kapitalizacja odsetek),
d) atrakcyjne graficznie – istnieje możliwość zakładania przez dzieci elektronicznych skarbonek z przeznaczeniem na konkretny cel,
e) dostępne w każdej chwili – poprzez serwis internetowy dla dzieci.

Zapraszam do kontaktu i współpracy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z oszczędzaniem.

Iwona Sypień- opiekun SKO