Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgłoszenia i rekrutacja
na rok 2019/2020 - do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka
w Czyżowicach

Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (sołectwo Czyżowice) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 4.02.2019r. – 4.03.2019r. (załącznik nr 1 pobierz)

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 5.03.2019r. – 30.08.2019r. (załącznik nr 2 pobierz)

3. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.