TABLICA FOTOGRAFII

W dniu 4 lutego została otwarta kolejna wystawa z cyklu kolorowych tablic zainicjowanych przez Radę Młodzieżową.

Tym razem były to ulubione fotografie przedstawiające postacie, zwierzęta, krajobrazy itp. Zebrano 44 zdjęcia, które nabrały oprawy plastycznej, a następnie zostały zawieszone na tablicy zdobiąc patio naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję !