Pierwsza pomoc

W klasach 8 i III gimnazjalnych w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zostały przeprowadzone dodatkowe warsztaty z pierwszej pomocy. Dzięki współpracy z OSP w Lubomi uczniowie mogli ćwiczyć na profesjonalnych fantomach i samodzielnie obsługiwać AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny.