Informacja dla rodziców uczniów klas I

W sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00 można odbierać  zamówione rogi obfitości.
Przygotowane i podpisane proszę składać w sekretariacie w dniach 27-29 sierpnia.