Konkurs wiedzy pożarniczej

Po przeprowadzeniu Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie szkolnym 4 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w eliminacjach gminnych, które miały miejsce w dn. 20 kwietnia 2006 r. w WDK w Gorzycach. W formie pisemnej i ustnej swoich sił próbowali następujący uczniowie: Monika Student i Robert Zając z kl. V a – 6 miejsce, Dawid Żelazko z kl. V b – 10 miejsce oraz Mateusz Starzyczny z kl. VI a- 7 miejsce na startujących 17 uczestników ze szkół podstawowych gminy Gorzyce. Turniej przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie poznania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz praktycznych umiejętności posługiwania sie sprzętem gaśniczym.