Konkurs Przyrodniczy dla I-III

27 marca  na Kolonii Fryderyk odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas I-III, którego temat brzmiał: Wędrówki po gminie Gorzyce.  W konkursie wzięło udział sześć szkół. Naszą placówkę reprezentowały klasy trzecie w składzie: Jakub Staniczek III a, Marta Kacprzak III b i Wojciech Antończyk III b. Nasi uczniowie  zajęli III miejsce.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Gorzyce nr 2, a II miejsce uczniowie  z Turzy Śl. Komisję konkursową stanowiły panie uczące przyrody w  SP w Rogowie, w Gorzycach i w Czyżowicach. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością herbów sołectw gminy Gorzyce, ułożyć łańcuchy pokarmowe, rozpoznać rośliny i zwierzęta chronione i posegregować śmieci. Podczas przerwy krótki występ o tematyce przyrodniczej przedstawiły przedszkolaki.  Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek, dyplomy oraz upominki i nagrody.