Strona główna/Aktualności/Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - 2 października

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - 2 października

1 Października 2021

Logo stop przemocyChoć przemoc ma różne oblicza, czasem wyrażana jest wprost, innym razem w białych rękawiczkach, nie ulega wątpliwości, że jest zjawiskiem powszechnym, nie tylko wśród młodych ludzi. Przejawy przemocy widzimy przecież na ulicach, w domach, w pracy, w szkole, w Internecie...
Czym jest przemoc? - przemoc to intencjonalne i zamierzone działania człowieka, które mają na celu fizyczne lub psychiczne cierpienie a także wywarcie wpływu na inną osobę, zmuszanie jej do postępowania zgodnego z wolą agresora.
Rodzaje przemocy - fizyczna (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, itp.), psychiczna - emocjonalna (obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, krytykowanie, zastraszanie, itp.), seksualna, ekonomiczna (niszczenie rzecz, kradzież, zabieranie pieniędzy, itp.), zaniedbanie (niezaspokajanie podstawowych potrzeb, itp.).
Pamiętajmy, że od nas wszystkich zależy, jak ten świat, w którym żyjemy, wygląda dziś i jak będzie wyglądać jutro, nie pozostawaj więc obojętny na krzywdę innych, reaguj, a jeśli sam stałeś się ofiarą, nie bój się prosić o pomoc! Tylko tak możemy przeciwstawić się łamaniu podstawowych praw każdego człowieka!

Paulina Sosnecka-Oleś
pedagog szkolny

a

do góry