Strona główna/Aktualności/Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

14 Września 2021

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego projektu
edukacyjnego Emocja. Projekt ten wspiera rozwój emcjonalny i społeczny dzieci i młodzieży.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie
  projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
  kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami
  będącymi źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

koordynator projektu w szkole: Paulina Sosnecka-Oleś
współpraca w projekcie: Estera Dubińska

plakat projektu

do góry