Podręczniki

30 Sierpnia 2021

W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie naszej szkoły wypożyczą z biblioteki szkolnej darmowe podręczniki. W związku z tym, przypomina się, że podręczniki są własnością Szkoły i stanowią część księgozbioru biblioteki szkolnej.

Uczniowie zobowiązani są do dbania o podręcznik: podręczniki należy obłożyć (NIE można używać okładek samoprzylepnych!), nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, kolorować. Uczeń chroni podręcznik przed zniszczeniem lub utratą. Jedzenie i picie noszone jest w innej przegródce tornistra, niż podręcznik. Uczeń wypożyczający podręcznik zobowiązuje się do zwrócenia go w dobrym stanie. Oceny stanu dokonuje bibliotekarz, wspólnie z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.
Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika, odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w naszej Szkole, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i książki. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, które przeznaczone jest na trzy lata nauki dla kolejnych uczniów.
Bibliotekarz Gabriela Swoboda

do góry