Rekrutacja

Lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenia i rekrutacja na rok 2020/2021 - do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.01 2020r w dniach 27stycznia - 27 luty 2020.r odbywa się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej dzieci obwodowych.

Druki zgłoszeń można odebrać w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja wzory wniosków, kryteria szkoła oraz harmonogram rekrutacji te pliki zostały zamieszczone w folderze do pobrania.

do góry