Dyrekcja

Ikona - Pan DyrektorDyrektor szkoły: mgr Aleksander Kucza

Ikona - Pan Dyrektor

Wicedyrektor szkoły: mgr Marek Kurasz

do góry