Strona główna/O szkole

O szkole

„[...] dla tych wszystkich, którzy po nas przyjdą,

którzy po nas wezmą w ręce „ster nawy szkolnej”,

którzy [...] swoje młode siły wyłącznie zużywać [ będą ]

w ciepłych i jasnych salach, z pogodą ducha, tylko na jednostki metodyczne,

tylko na kształtowanie nowych, mocnych ludzi, ludzi niewidzących różnych kolorów,

ras, wyznań.”

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach - historia placówki.

Historia Szkoły Podstawowej w Czyżowicach sięga II połowy XIX wieku.

Jej budowy podjął się, w wyniku ogłoszonego przetargu, mistrz murarski i ciesielski Robert Raschdorff z Raciborza. 16 listopada 1883 roku „Katolicka Szkoła w Czyżowicach”, mieszcząca się na skrzyżowaniu obecnych ulic Wodzisławskiej, Gorzyckiej i Rogowskiej, była gotowa do przyjęcia pierwszych uczniów i pedagogów.

Budynek składał się z 2 sal lekcyjnych, kuchni oraz 3 pokojów - mieszkań dla nauczycieli..

W roku szkolnym 1884 / 85 naukę w czyżowickiej podstawówce rozpoczęło ok. 100 wychowanków pod opieką pierwszego nauczyciela - Edwarda Bochynka. Niestety, 14 czerwca 1886 roku w szkołę uderzył piorun, dokonując ogromnych zniszczeń.:

„ [...] był jeden z dni niezwykle burzliwych. Kierownik szkoły Gach wyprowadził dzieci z sali na parterze starego budynku na szosę i w momencie kiedy stał na szosie a dzieci podążały do domu, w dach starego budynku [...] uderzył piorun przebijając sufity i niszcząc w drzazgi kilka ławek w sali, którą tylko co opuścił wymieniony kierownik szkoły i dzieci, a który to fakt uratował życie niejednemu dziecku i kier. szk. Gachowi.”

Pod koniec lat 90-tych XIX wieku dokonano remontu i przebudowy szkoły. W roku szkolnym 1905/06 w trzech salach lekcyjnych pobierało naukę już 214 dzieci, a grono nauczycielskie składało się z trzech nauczycieli.

Nowy budynek szkoły - 1912

W 1912 roku społeczność Czyżowic podjęła nowe, trudne wyzwanie - budowę nowego, większego, nowoczesnego na ówczesne czasy budynku szkolnego. Powstał on naprzeciw starej szkoły, którą odrestaurowano i przekształcono na mieszkania dla nauczycieli.

W latach 1923 - 45 funkcję kierownika szkoły pełnili:

 1. Sadowski (imię nieznane) - kierownik szkoły w latach 1923 - 1924
 2. Karol Rydygier -kierownik szkoły w latach 1924 - 1926
 3. Feliks Józefowicz - kier.szk. 1927 - 1928
 4. Wilhelm Flak -kier.szk. 1931 -932
 5. Leopold Musiolik - p.o. kier.szk. 1933
 6. Wincenty Woźniak - p.o. kier.szk. do 1935, kier.szk. 1936 - 1939
 7. Winke ( imię nieznane ) - kier.szk. 1940 -1945

Wojna obeszła się z Czyżowicami bezlitośnie. Podczas trwania frontu w 1945 roku wioska stała się bazą wypadową wojsk radzieckich i polskich do pobliskiego Bohumina:

„Zwaliska, gruzy szczególnie w księżycowe noce wyglądają wprost upiornie. W powietrzu długo czuje się przykry zapach spalenizny. Wokół pełno grobów wojskowych - śmierć nie folgowała - kosiła pełnym rozmachem . [...] Pola, lasy, łąki zorane wszerz i wzdłuż okopami, rowami i bunkrami, stanowiskami artylerii - cala moc zarzuconych, rozbitych czołgów świadczy, że bój trwał zażarty, każdy dom, każdy próg przechodził na zmianę w różne ręce. Widzi się łzy radości , lecz przeważają łzy bólu, łzy niejednokrotnie graniczące z rozpaczą po stracie synów, mężów, po stracie dorobku całego życia.”

Także budynki zarówno starej jak i nowej szkoły nie ostały się bez strat:

„W budynkach nie było ani jednej szyby, brak wielu skrzydeł okiennych, drzwi, ściany w pokojach poddasza budynku szkolnego całkowicie rozebrane, ściany I piętra i parterów wielu miejscach na wylot przebite pociskami, szkołą nie posiadała ani jednej szafy, ani też stołu, a tablice rozbite.”

Syzyfowej pracy odbudowy szkoły podjął się jej długoletni kierownik i przyszły patron Wincenty Woźniak. W tym czasie edukację 272 dzieci prowadzono w budynku starej szkoły.

Szkoła Czyżowice

Okres powojenny

W roku 1948 z inicjatywy W.Woźniaka powstaje w szkole, działająca do dziś, spółdzielnia uczniowska „Zorza”.

Lata 50 to okres intensywnej pracy przy remontach budynku, budowie szkolnego boiska, restauracji zieleni przyszkolnej.

Kolejną ważną datą w historii czyżowickiej oświaty jest rok 1968, w którym rozbudowano szkołę . Owocem podjętego trudu było oddanie do użytku w 1973 roku sześciu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, kancelarii i pomieszczeń magazynowych z kotłownią centralnego ogrzewania.

Po wojnie całokształtem życia szkoły kierują:

 1. Wincenty Woźniak - kier. szk. 1945 - 1970
 2. Julian Gozdek - kier. szk. 1970 - 1974
 3. Józef Świtała - kier. szk. 1974 - 1978
 4. Anna Trzaskalik - kier. szk. 1978 - 1980
 5. Marian Szczepanek - dyr. szk. 1980 - 1988
 6. mgr Czesław Janicki - dyr. szk. 1988 - 1994
 7. mgr Stefania Rodak - dyr. szk. 1994 - 1999
 8. mgr Czesława Sobik - dyr. szk. 1999 - 2007
 9. mgr Aleksander Kucza - dyr. szk. 2007

Nadanie imienia

11 października 2002 roku odbywa się uroczystość nadania szkole imienia Wincentego Woźniaka. Gośćmi honorowymi są synowie patrona: Bogusław i Jerzy Woźniakowie.

 Akt nadanie imienia szkole

Tego dnia szkoła otwarła swe podwoje dla wszystkich . Zwiedzający mieli okazję zapoznać się ze zbiorami muzealnymi szkoły, obejrzeć sale lekcyjne oraz prace uczniów.

W ten sposób otworzono nowy rozdział w historii czyżowickiej oświaty.

do góry