Nauczyciele

 • mgr Adamik Monika - religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Brysz Justyna - wychowawca świetlicy
 • mgr Bura Mirela - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • mgr Dubińska Estera - psycholog
 • mgr Ficek Renata - biologia, chemia, tyflopedagog
 • mgr Grabarczyk Joanna - matematyka
 • mgr Gawłowska Sylwia - pedagog szkolny, doradca zawodowy
 • mgr Hajduga Anna - język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Jończyk Dorota - matematyka
 • mgr Jurczyk Anna - matematyka
 • mgr Kandora Małgorzata - przyroda, geografia, wychowawca świetlicy
 • mgr Karkoszka Anna - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kramarczyk Małgorzata - nauczyciel wspomagający, logopeda
 • mgr Kucza Aleksander - wychowanie fizyczne
 • mgr Kurasz Marek - informatyka
 • mgr inż. Kurek Katarzyna - fizyka, informatyka
 • mgr Łyp Piotr - wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Nogły Mirosława - edukacja wczesnoszkolna
 • lic. Olszar-Lebok Ludmiła - język polski
 • mgr Pinior Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Rodak Stefania - język polski
 • mgr Rosmus Małgorzata - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Sokół Joanna - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Solich Ewelina - język polski
 • mgr Strużyk-Pawliczek Sonia - język angielski
 • mgr Swoboda Gabriela - język polski, bibliotekarz
 • mgr Sypień Iwona - język angielski, technika
 • mgr Szuścik Wiesława - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 • mgr Śmiałek Anna - język angielski, technika, plastyka
 • mgr Tannenberg Urszula - język niemiecki
 • mgr Wija Robert - muzyka
 • mgr Wojtas Piotr - religia
 • mgr Zawadzki Ryszard - historia
 • mgr Zielińska Joanna - historia, język polski

 

Ikona - Pani

Ilość kobiet: 28Ikona - Pan

Ilość mężczyzn: 6

do góry