O Patronie

Wincenty Woźniak - sylwetka patrona szkoły.


Parton naszej szkoły - Wincenty WoźniakUrodził się 12 lipca 1904 roku w Starym Sączu, gdzie ukończył Państwowe Męskie Seminarium Nauczycielskie.

Przybył do Czyżowic w 1925 r. Pracował tutaj jako nauczyciel, później kierownik szkoły. W skrajnie trudnych warunkach doprowadził do odbudowy placówki ze zniszczeń II Wojny Światowej. Inicjował życie kulturalne całej wioski.

Zajmował się amatorskim zespołem teatralnym. Był długoletnim prezesem towarzystwa Śpiewaczego "Moniuszko". Pomagał w założeniu miejscowych organizacji społecznych, przyczynił się do zorganizowania świetlicy gromadzkiej i boiska sportowego. Bez reszty angażował się w życie społeczne, kulturalne, rozwój oświaty w Czyżowicach. Żył swoją pracą, stawiał ją na pierwszym miejscu w planie życiowych celów. Wielki obywatel, duchowy przywódca lokalnej społeczności.

Dziś patron Szkoły Podstawowej w Czyżowicach. Wybrany przez nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków - mieszkańców tej wioski, kiedyś jego wychowanków.

do góry